HACCP-normen

Waar staan de letter HACCP voor?

HACCP= Hazard Analysis Critical Control Point
Vertaling: Gevarenanalyse en beheersing van kritieke punten.

Wat is de HACCP-keuring?

Bij het invoeren van het HACCP-systeem wordt het productieproces in kaart gebracht. Per productiestap worden de gevaren voor de consument vastgesteld op microbiologisch, chemisch en fysisch gebied. Van het productieproces worden een aantal punten bepaald met de grootste risico's, de zogenaamde kritische controlepunten. Per controlepunt worden de volgende zaken vastgesteld:

-de risico's
-de manier waarop deze risico's gemeten worden
-de getolereerde normen
-de corrigerende maatregelen (verbeteringsacties)
-kwaliteitsplan

De bovengenoemde beschrijvingen vormen samen met een beschrijving van het product en het kwaliteitsbeleid het HACCP-plan. Dit plan zal ter beoordeling voorgelegd moeten worden aan de Keuringsdienst van Waren.